Aloe Vera και σακχαρώδης διαβήτης

22-11-2016

Κοινοποίηση

Αφετηρία για το σύγχρονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τις αντι-διαβητικές ιδιότητες της Αλόης μπορεί να θεωρηθεί η έρευνα του Agarwal η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Angiology το 1985.

Στην έρευνα αυτή ο Agarwal (1985) θέλοντας να διερευνήσει την επίδραση της κατανάλωσης Αλόης Βέρα και άγριου σιταριού (Psyllium) σε ασθενείς με αθηρωματική καρδιοπάθεια, μελετώντας 5000 ασθενείς σε βάθος χρόνου 5 ετών, διαπίστωσε ότι το 95% από αυτούς παρουσίασε μέσα σε διάστημα 2 μηνών σημαντική βελτίωση στα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, θέτοντας τη βάση για την ανάπτυξη της έρευνας για τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης Aloe Vera και τον σακχαρώδη διαβήτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, τo 2007 το ενδιαφέρον για τις ιδιότητες της Aloe Vera, οδήγησε μια ομάδα γιατρών από τις ΗΠΑ να αναλάβουν μια ενδελεχή ερευνητική προσπάθεια για τον προσδιορισμό των φαρμακευτικών ιδιοτήτων της Aloe Vera, στην οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις για την αντι-διαβητική δράση της Aloe Vera, ενώ, παράλληλα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την τεκμηρίωσή της. (Ulbricht κ.α., 2007)

Τα τελευταία χρόνια, με το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Aloe Vera όλο και περισσότερες κλινικές έρευνες εστιάζουν στην αντι-διαβητική δράση της από την εισαγωγή της γέλης στην ανθρώπινη διατροφή.

Σε πρόσφατη έρευνα των Soni, Mochi & Gahlot, (2014) σε 100 άτομα, 50 υγιή και 50 με σακχαρώδη διαβήτη, ύστερα από καθημερινή κατανάλωση 60ml χυμού Αλόης εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τόσο οι υγιείς συμμετέχοντες όσο και οι διαβητικοί.

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και έρευνα σε 70 ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ με επίπεδα σακχάρου από 150mg/dL έως 250mg/dL οι οποίοι θα έπρεπε αλλά δεν λάμβαναν ινσουλίνη. Στους μισούς από αυτούς χορηγήθηκε Aloe Vera και στους μισούς placebo για 2 μήνες. Στην ομάδα στην οποία χορηγήθηκε η Αλόη υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα ενώ στην ομάδα ελέγχου δεν υπήρξε κάποια μεταβολή, καταδεικνύοντας την αντι-διαβητική δράση της Aloe Vera. (Huseini κ.α., 2012)

Σε πρόσφατη έρευνα που διήρκεσε 8 εβδομάδες και στην οποία συμμετείχαν 72 άτομα με επίπεδα σακχάρου μεταξύ 100 and 125 mg/dl, δηλαδή σε προ-διαβητική κατάσταση, προέκυψαν εκ νέου παρόμοια συμπεράσματα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατετάγησαν σε 3 ομάδες και βρέθηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση 300mg και 500mg χαπιών Aloe Vera δύο φορές την ημέρα είχε ως αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μέσα σε διάστημα 8 εβδομάδων (Alinejad-Mofrad et al., 2015)

Η σημαντικότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων οδήγησε και σε 2 μετά-έρευνες για την επίδραση της Aloe Vera. Στις μετά-έρευνες των Suksomboon, Poolsup & Punthanitisarn (2016) και των Zhang, Liu, Liu, Zhao & Tian (2016), οι ερευνητές, αναλύοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση Aloe Vera μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση του επιπέδου του σακχάρου στο αίμα τόσο σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε προ-διαβητικό στάδιο όσο και σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι υπάρχει πλήθος ερευνών οι οποίες καταδεικνύουν ότι η κατανάλωση χυμού και γέλης Aloe Vera βοηθά στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στη ρύθμιση του επιπέδου σακχάρου. Στις έρευνες αυτές τονίζεται η αντι-διαβητική δράση της Aloe Vera και η συνεισφορά της στη διατήρηση του σακχάρου σε φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο απαιτείται ακόμη περισσότερη έρευνα για την ενίσχυση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων αυτών.

Βιβλιογραφία

Agarwal, S. (1985). Prevention Of Atheromatous Heart Disease. Angiology, Vol 36, Number 8

Alinejad-Mofrad et al. (2015). Improvement of glucose and lipid profile status with Aloe vera in pre-diabetic subjects: a randomized controlled-trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders (2015) 14:22

Huseini, F., Kianbakht, S., Hajiaghaee, R., Afkhami-Ardekani, M., Bonakdaran, A. & Hashem Dabaghian F. (2012). Aloe vera Leaf Gel in Treatment of Advanced Type 2 Diabetes Mellitus Needing Insulin Therapy: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Medicinal Plants, Vol 11, No 43

Soni, Y., Mochi, R. & Gahlot, G. (2014). Effect of Aloe Vera Juice on Diabetic and Diabetic Retinopathy Subjects. Indian J. L. Sci., 4(1), pp 41-45

Suksomboon, N., Poolsup, N. & Punthanitisarn, S. (2016). Effect of Aloe vera on glycaemic control in prediabetes and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Rharmacy and Therapeutics, 41, 180-188

Ulbricht, C., Armstrong, J., Basch, E., Basch, S., Bent, S., Dacey, C., Dalton, S., Foppa, I., Giese, N., Hammerness, P., Kirkwood,C., Sollars, D., Tanguay-Collucci, S., Weissner,W. (2007). An Evidence-Based Systematic Review of Aloe vera by the Natural Standard Research Collaboration. Journal of Herbal Pharmacotherapy 7(3-4):279-323

Zhang, Y.,Liu, W.,Liu, D.,Zhao,T. & and Tian, H. (2016). Efficacy of Aloe Vera Supplementation on Prediabetes and Early Non-Treated Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients 2016, 8, 388

πηγή.healthy-living.gr
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok