Νέα έρευνα από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για το Mind Master!!

Κοινοποίηση
Μελέτες των τελευταίων χρόνων έχουν δείξει την εμπλοκή του οξειδωτικού στρες τόσο στις διαδικασίες της γήρανσης άσο και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.Είναι γεγονός ότι σε μικρά επίπεδα το οξειδωτικό στρες είναι χρήσιμο για τη σωστή λειτουργία των κυττάρων, αλλά περίσσεια αυτού έχει δυσμενή αποτελέσματα για τα μακρομόρια του οργανισμού δηλαδή των πρωτεϊνών, των λιποειδών και των νουκλεικών οξέων επηρεάζοντας τη λειτουργία των κυττάρων.
Ο έντονος τρόπος ζωής συνδυασμένος με τη μη ισορροπημένη διατροφή έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν για χρόνια αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού στρες παρόλο που οι περισσότεροι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Βέβαια υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι να βιώνουν τα αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού στρες ως κόπωση, αδυναμία ή δυσκολία συγκέντρωσης.

Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής, η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες. Η ισορροπία μεταξύ οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών περιλαμβάνει διάφορα μονοπάτια και στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ιδανικό ‘’συστατικό’’ που να μπορεί να τα επηρεάσει όλα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο συνδυασμός των αντιοξειδωτικών με διαφορετικές ιδιότητες είναι μια καλύτερη επιλογή από τη χρήση μεμονωμένων συστατικών.

Έτσι λοιπόν, η LR Health & Beauty σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελισάβετ Φραγκοπούλου, διεξήγαγε έρευνα με σκοπό να μελετήσει την επίδραση του συμπληρώματος διατροφής - Mind Master - που περιέχει ένα συνδυασμό αντι – οξειδωτικών μορίων σε δείκτες οξειδωτικού στρες αλλά και σε ένζυμα που εμπλέκονται σε αυτό.
Η μελέτη ήταν τυφλή παρέμβαση με δυο σκέλη ελεγχόμενη με εικονικό συμπλήρωμα.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 62 φαινομενικά υγιείς εθελοντές (58 ολοκλήρωσαν) που ξεκίνησαν να λαμβάνουν μετά από γεύμα είτε το Mind Master (80 ml/ημέρα), είτε το εικονικό σκεύασμα (Placebo) (80 ml/ημέρα) για 8 εβδομάδες. Μετρήθηκαν κλαδικοί βιοχημικοί δείκτες, δείκτες οξειδωτικού στρες καθώς και η δραστικότητα ενζύμων που εμπλέκονται σε αυτό όπως η δραστικότητα της υπεροξειδικής δισμουτάσης, της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης και της λιποπρωτεινικής φωσφολιπάσης Α2.

Η επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε:

1. Τη μείωση της δραστικότητας του ενδογενούς αντιοξειδωτικού ενζύμου (υπεροξειδικής δισμουτάσης) των λευκοκυττάρων.
2. Τη μείωση στο δείκτη του οξειδωτικού στρες που αφορά την οξείδωση του γενετικού υλικού.

Πιο αναλυτικά:

1) Η κατανάλωση Mind Master για 4 εβδομάδες, προσφέρει στον οργανισμό αντιοξειδωτική προστασία που οδηγεί σε μείωση της δραστικότητας της ενδογενούς υπεροξειδικής δισμουτάσης των λευκοκυττάρων. Δηλαδή, μειώνονται οι ελεύθερες ρίζες που λειτουργούν ως ‘’κίνητρο’’ για να λειτουργήσει το ένζυμο και άρα μειώνεται η λειτουργία – δραστικότητα του ενζύμου.

2) Η κατανάλωση Mind Master οδήγησε σε μειωμένα επίπεδα της 8 – υδροξυ – γουανοσίνης από την 4η εβδομάδα κατά 15% και συνεχίστηκε μέχρι και την 8η εβδομάδα φτάνοντας το 30%. Τα αυξημένα επίπεδα της 8 – υδροξυ – γουανοσίνης δηλώνουν τις βλάβες του DNA που προκαλούνται από την επικράτηση του οξειδωτικού στρες στον οργανισμό. Το DNA/RNA, δηλαδή το γενετικό μας υλικό είναι από τα πιο σημαντικά βιομόρια του οργανισμού, η συνεχής οξείδωση του οποίου εμπλέκεται στις διαδικασίες της γήρανσης και αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης νοσημάτων.

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολογίας & Διατροφής και στο 6ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

Η καθημερινή κατανάλωση του Mind Master μειώνει το δείκτη οξείδωσης του DNA και προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία στον οργανισμό

Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok