Νέα Έρευνα για το Αλόη Βέρα Concentrate από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

30-11-2016

Κοινοποίηση

Η Aloe Vera είναι ένα φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες, γνωστή εδώ και χρόνια για τις ποικίλες ευεργετικές δράσεις που παρουσιάζει. Αναλυτικά, η Aloe Vera χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος καταστάσεων λόγω κυρίως της αντιμικροβιακής, της αντιφλεγμονώδους και της επουλωτικής της δράσης.

Η LR Health & Beauty σε συνεργασία με τη Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου και τον κο Γεώργιο Ευαγγέλου (Επιμελητής Α΄), μελέτησε την αποτελεσματικότητα της αλόης στην αντιμετώπιση άτονων ελκών.
Η μελέτη ήταν προοπτική, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη και στόχο είχε να αξιολογήσει την πιθανή επουλωτική δράση της αλόης σε χρόνια φλεβικά έλκη.

Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η ομάδα παρέμβασης αποτελούνταν από 12 ασθενείς (μέσο όρο ηλικίας τα 66 έτη, 50% του δείγματος άντρες) που είχαν άτονα έλκη εντοπισμένα στα κάτω άκρα και εφάρμοζαν συμπύκνωμα Aloe Vera δύο φορές την ημέρα και την ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν από 8 ασθενείς (μέσο όρο ηλικίας τα 68 έτη, 50% του δείγματος άντρες) με αφρώδες επίθεμα στρώματος πολυουρεθάνης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα που εφάρμοζε το συμπύκνωμα Aloe Vera, στη συντριπτική πλειοψηφία 90,9% εμφάνισε κλινική υποχώρηση των ελκών. Στην ομάδα ελέγχου το ποσοστό επούλωσης ήταν 87,5%. Ενώ σε κανένα ασθενή της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες δράσεις τοξικού ή αλλεργικού τύπου.

Έτσι σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της προκαταρκτικής μελέτης η εφαρμογή της αλόης έχει θέση στην αντιμετώπιση ήπιων φλεβικών ελκών, αφού αποτελεί άρρηκτα ανεκτή θεραπεία με καλό επουλωτικό αποτέλεσμα.
Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας.
Η χρήση του Aloe Vera συμπυκνώματος της LR παρουσιάζει επουλωτική δράση, αφού αποτελεί ανεκτή θεραπεία σε έλκη, με καλό επουλωτικό αποτέλεσμα.

πηγή.LR Health & Beauty


Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok